Aýratyn

Maşynlar

MINI F54 üçin Android Stereo GPS awtoulag pleýer radiosy

MINI F54 üçin “Android Stereo GPS Car Player Radio” GPS nawigasiýasyny, CarPlay, 360 kamerany goldaýar we 4GB + 64GB bolup biler.Bu 8 ýadroly ýokary HD duýgur ekrany.

MINI F54 üçin “Android Stereo GPS Car Player Radio” GPS nawigasiýasyny, CarPlay, 360 kamerany goldaýar we 4GB + 64GB bolup biler.Bu 8 ýadroly ýokary HD duýgur ekrany.

Şençzhenen Gehang Technology Co., Ltd.

Ylmy we tehnologiki innowasiýa, ilki bilen hil, ilki bilen hyzmat.

Önümlerimiz eksport edilýär
Täze Zelandiýa, Japanaponiýa, Koreýa, ABŞ, Singapur we beýleki ýurtlar.

Gehang

STATEMENT

2012-nji ýylda döredilen Şençzhenen Gehang Technology Co., Ltd. özüne çekiji Baoan Şajing şäherinde ýerleşýär.Önümçiligi, gözlegleri we ösüşi we satuwy birleşdirýän, ýokary derejeli awtoulag ses we wideo multimediýa ulgamlaryny öndürmekde ýöriteleşen elektron tehnologiýa kärhanasydyr.

Gehang onlarça ýyl bäri nawigasiýa elektron kartalary pudagyna çuňňur gatnaşýar we tutuş ýurt boýunça, häzirki, ýokary takyklyk nawigasiýa elektron karta maglumatlar bazasyna eýe.Hytaýda elektron kartalary, nawigasiýa ulgamlaryny we karta hyzmatlaryny öňdebaryjy üpjün ediji.

 • Awtoulag nawigasiýasynyň peýdalary

ýakynda

HABARLAR

 • Gymmat bahaly bölüm satyn almazdan simsiz “Apple CarPlay” -y nädip goşmaly

  Awtoulagda maglumat bermek meselesinde “Apple CarPlay” -yň öňdeligi eýeländigini inkär edip bolmaz. CD ulanyp, sputnik radio kanallaryndan geçip ýa-da ulag süreniňizde telefonyňyza seredýän günler gutardy. Apple CarPlay-a sag boluň, indi edip bilersiňiz “iPhone” -da köp programmalary ulanyň ...

 • BMW X1 Series E84 2009-2013 awtoulag GPS Navi Audio Radio üçin gyzgyn satylýan Hytaý awtoulag multimediýa DVD pleýeri

  Amsterdam, 2022-nji ýylyň 18-nji iýuly - “Free2move” şu gün erkin ýüzýän awtoulag paýlaşyşynda Europeanewropanyň bazaryň lideri we öňdebaryjy “Share Now” -yň satyn alynmagynyň tamamlanandygyny habar berdi. Bu satyn alyş bilen, Free2move global hereketiň lideri hökmünde agressiw ösüş meýilnamalaryny dowam etdirýär we giňeldýär mobil ...

 • BMW-iň iDrive 8 maglumat ulgamy gaty gowy däl

  Bu sahypa diňe şahsy, täjirçilik däl maksatlar üçin niýetlenendir. Https://www.parsintl.com/publication/autoblog/ girip, kärdeşleriňize, müşderileriňize ýa-da müşderileriňize paýlamak üçin prezentasiýalaryň nusgalaryny sargyt edip bilersiňiz. Adaty ýagdaýlarda biri garaşýar hemme taraplaýyn gowulaşmak üçin maglumat ulgamy ...

 • “Toyota Yaris Cross Hybrid 2022” syn: Urban AWD uzak möhletli

  Indi men beýle garyplara güljek däl. Utöne - biri-birimiz bilen çyn ýürekden gürleşýän bolsak, azajyk gürleşip başladym, sebäbi Awstraliýada benziniň bahasy ýokarlanýar.Elbetde, esasanam hiç kimi masgaralamok. Hiç kim hakykatdanam ...

 • Awtoulag nawigasiýasynyň peýdalary

  Porsche Boxster 1080 HD Awtoulag radiosy asyl ulgamy yzarlaýar Size şu aşakdaky peýdalary getirip biler: 1. GPS iň oňat ugry awtomatiki usulda gezip biler, ýylyň dowamynda ýangyç tygşytlamagy, esasanam häzirki benziniň bahasy, wagtyň geçmegi bilen köp çykdajy tygşytlap biler ...